Kjell Arne side

Kjell Arne Stokland

Han har sin kunstutdannelse fra Einar Granum Tegne- og maleskole, Asker tegne- og maleskole, og fra Statens håndtverks- og

kunstindustriskole på 80-tallet.  Han jobber i en attføringsbedrift som arbeidsleder, men har nå fått tid til å dyrke malingen igjen.

På sin første separatutstilling i 1993 omtalte gallerieier bildene hans som «myter fra en fredfylt verden».

Han har erfaring med limfarger, eggtempera, kulltegning og pastell. Nå jobber han samtidig med digital grafikk, tegning, akrylmaleri og airbrush.

Kjell Arne sier om arbeidene sine:

«Akrylmaleriene mine er for det meste abstrakte. Her prøver jeg å male på en måte hvor jeg ikke prøver å gjenskape noe gjenkjennelig, men male på en slik måte at betrakteren kan ane landskap, mennesker eller gjenkjennelige objekter. Tanken er at betrakteren skal kunne se stadig nye ting i maleriet. Det er viktig for meg at de som ser på maleriene ikke skal føle at de blir raskt ferdig med bildet, men at betrakteren åpner for fantasien og lar øynene jobbe med fargeflatene for å se hvilke ting som kan dukke opp i bildet. Her er jeg opptatt av at maleriene skal tåle å henge på veggen og stadig gi noe nytt til betrakteren. Det digitale maleri, eller det som vanligvis benevnes som «Digital Grapic Artwork» DGA. Her er prosjektet mitt å lage et grafisk uttrykk på datamaskin. Kildene mine er foto, tegning eller maleri laget på datamaskin, 3D bilder behandlet i tegneprogram eller scannede bilder fra tegningene eller maleriene mine. Databehandlingen kan imitere nær sagt hva som helst, men det har sine klare begrensninger når det skal ut på en printer. Derfor er jeg ute etter det som kan være datamaskinens unike uttrykk, og kaller prosjektet for «Det digitale maleri».